mLegitymacje

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Dzięki mLegitymacji uczeń może zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie telefonu.
Pokazując mLegitymację, uczeń potwierdza, że jest uczniem naszej szkoły.

To ważne!Aby móc skorzystać z mLegitymacji trzeba:- posiadać ważną papierową legitymację szkolną;- posiadać zdjęcie w wersji elektronicznej (to samo co na papierowej wersji legitymacji) w formacie .jpg lub .jpeg o wymiarach szerokość: 354 px i wysokość: 496 px;- posiadać własny telefon typu smartfon z dostępem do sieci Internet.

Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy wykona się kroki opisane poniżej.

W celu uzyskania mLegitymacji należy:

  • Krok 1 – dodać zdjęcie dziecka do dziennika elektronicznego (powinien tą czynność wykonać Rodzic/Opiekun dziecka) zgodnie z „Instrukcja dodania zdjęcie dziecka  do dziennika elektronicznego  UONET+ w SP 5 Chojnice?”

  • Krok 2 – po zatwierdzeniu zdjęcia (gdy będzie już ono widoczne w dzienniku elektronicznym) należy zgłosić wychowawcy lub w Sekretariacie szkoły, chęć uzyskania mLegitymacji w celu wygenerowania unikalnego kodu ucznia;
  • Krok 3 – po otrzymaniu swojego indywidualnego kodu należy pobrać aplikację „mObywatel” na swój telefon typu smartfon, aplikację należy pobrać ze strony internetowej www.gov.pl z zakładki mObywatel lub ze „Sklepu Play” (dla systemu Android) lub „Sklepu Apple” (dla systemu iOS) i wykonać kroki opisane w „Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów” (link do instrukcji poniżej).

Scroll to Top
Skip to content