Historia naszej szkoły.

       W 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach obchodziła uroczyście swoje sześćdziesięciolecie. Jednak wszystko zaczęło się w 1950 roku. W pierwszych latach po wojnie w naszym mieście dzieci uczyły się w trzech szkołach podstawowych. Liczba uczniów zwiększała się z roku na rok i nauka musiała odbywać się na trzy zmiany. Z tego powodu powstała inicjatywa zbudowania nowej placówki. Wystąpił z nią Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej Nr 1. Kierownikiem SP1 był w owym czasie Franciszek Pazda, zaś przewodniczącym KR p. Mielniczek. Projekt budowy nowej szkoły musiał zyskać poparcie władz. Powołano do życia Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął ówczesny przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Stanisław Rolbiecki.

       Budowa szkoły została włączona do planu inwestycyjnego. Dokumentację przygotowali Leon Borchard i Wiktor Skaja. 25 czerwca 1956 roku rozpoczęto prace budowlane. Odpowiedzialni za realizację przedsięwzięcia byli: Franciszek Stanke (kierownik techniczny), Eugeniusz Szulc (kierownik budowy), Leon Falkowski (majster ) oraz Karol Machut (inspektor nadzoru). 31 marca 1957 roku zakończono pierwszy etap budowy i zawieszono tradycyjny wieniec. Odbiór techniczny szkoły nastąpił 28 sierpnia 1957 roku.

Gotowych było 9 pomieszczeń lekcyjnych. Usterki, które zostały wskazane w trakcie odbioru miały zostać usunięte do października . Wtedy właśnie oddano do użytku dalszych 5 klas, salę gimnastyczną, gabinet biologiczny oraz pokój kierownika szkoły i kancelarię. W styczniu 1958 roku ukończono prace nad czytelnią oraz umeblowano gabinet lekarski. Ogólny koszt budowy wyniósł 5 569 098 zł. Sprzęty i pomoce kosztowały 600 000 zł.

       Jeszcze w trakcie budowy Wydział Oświaty powierzył obowiązki kierownika szkoły Franciszkowi Paździe. Nowa placówka otrzymała oficjalną nazwę – Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego Nr 5 w Chojnicach. Władze oświatowe dokonały nowego podziału obwodowego. W powstałej placówce miały uczyć się dzieci z ulic: Świerczewskiego (od nr 7 i 20 do pl. Dzierżyńskiego), Drzymały, Żwirki i Wigury, Szosa Gdańska, Kościerska, Szosa Tucholska, Wysoka, Ogrodowa, Cmentarna, Sambora, Towarowa, Derdowskiego, Igły i Angowicka.

       2 września 1957 roku o godzinie 8.00 rozpoczął się pierwszy rok szkolny w naszej szkole. Grono pedagogiczne stanowili wówczas: Franciszek Pazda, Teresa Bolałek, Janina Drobińska, Stanisław Główczewski, Stefan Granowski, Walentyna Kalczuk, Jadwiga Kapiszka, Irena Knitter (bibliotekarz), Lidia Kulas, Wanda Lange, Irena Malinowska, Cecylia Mączyńska, Elżbieta Nawrocka, Krystyna Osowicka, Stanisław Pazda, Zofia Rozmus, Urszula Skórczewska, Jadwiga Sontowska. Woźnym był Feliks Tabis, palaczem – Andrzej Pawłowski, higienistką – Anna Talaśka. Kancelarię prowadziła Kinga Dullek.

       Naukę w pierwszym roku działalności szkoły rozpoczęło 635 uczniów w 18 zespołach klasowych.  W szkole działały kółka zainteresowań: taneczne, fizyczno-chemiczne, fotograficzne i polonistyczne. Rozpoczęły działalność dwie drużyny harcerskie. Rozpoczęto także dożywianie dzieci. Na początku były to kanapki, gdyż kuchnia nie dysponowała jeszcze kotłami. Otwarto również sklepik szkolny.

       W dniu 20 czerwca 1958 zakończono rok szkolny 1957/1958. 40 uczniów opuszczało mury szkoły, 540 promowano do klas następnych, a 103 powtarzało klasę. Wakacje trwały do 1 września.

       Na początku nowego roku szkolnego 27 września 1958 placówce nadano imię Jarosza Hieronima Derdowskiego – pisarza, jednego pionierów odkrywających odrębność Kaszub i bogactwo tego regionu. To właśnie on jest autorem słów: „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polszczi.” Podczas uroczystości odsłonięto popiersie poety w halu szkoły. W 1976 roku SP 5 otrzymała swój sztandar.

       W ciągu lat zwiększała się liczba uczniów, dlatego do istniejącego już gmachu dobudowano nową część, w której obecnie uczą się przede wszystkim dzieci z klas I –III. Natomiast 4 października 1999 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej.

       Mija czas. Nasza szkoła ma już ponad pięćdziesiąt lat. Radością i satysfakcją napełnia fakt, iż możemy poszczycić się wieloma sukcesami w konkursach na różnych szczeblach (olimpiady przedmiotowe, konkursy wiedzowe i artystyczne, Kangur Matematyczny). Od dawna szkoła ma świetne wyniki sportowe.

       Największym sukcesem było zdobycie przez naszych uczniów Mistrzostwa Polski w czwórboju lekkoatletycznym i w rzucie piłeczką palantową w czerwcu 2007 roku. Szkoła posiada również certyfikaty poświadczające spełnienie wysokich wymogów odnośnie poziomu nauczania. Zdobyliśmy tytuły: „Szkoły z klasą” i „Szkoły,w której uczą nauczyciele z klasą” (przyznawane w ramach ogólnopolskich akcji „Gazety Wyborczej” pod patronatem Prezydenta RP), oraz „Szkoły Promującej Zdrowie”. W ostatnim czasie placówka została finalistą konkursu MEN „Otwarta Szkoła”.

Od początku istnienia szkoły funkcję dyrektora pełnili:

Franciszek Pazda (1957 – 1969)

Stefan Polasik (1969 – 1970)

Tadeusz Radziejewski (1970 – 1983)

Stanisław Weretka (1983 – 1990)

Barbara Skrzyńska (1990 – 1997)

Małgorzata Zakaszewska (1997 – 2023)

Adela Martin (2023 – )


Scroll to Top
Skip to content