Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami naszej szkoły sprawuje Pielęgniarka Środowiska Nauczania i Wychowania Dagmara Rekowska w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Telefon kontaktowy 509 770 071

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami przekazuję Państwu informację o zakresie opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną:
“Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji”.

Informacje te znajdują się również w Sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Informuję również o prawie do wyrażenia pisemnego sprzeciwu wobec objęcia dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną
sprawowaną przez pielęgniarkę szkolną.

Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarka szkolna pełni rolę koordynatora wszelkich działań podejmowanych dla zdrowia ucznia, współpracuje z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologiem, pracownikami szkoły i rodzicami. W związku z tym proszę rodziców o przekazywanie wszelkich informacji o zdrowiu dziecka (chorobach przewlekłych, wizytach u specjalistów, pobytach w szpitalu, przyjmowanych lekach).

W trosce o zdrowie jamy ustnej dzieci, w szkole w klasach I – VI prowadzone są zabiegi przeciwdziałania próchnicy zębów. Państwa dziecko, w ramach programu profilaktycznego, 6-krotnie w ciągu roku szkolnego w odstępach 6-tygodniowych, objęte będzie nadzorowanym szczotkowaniem uzębienia środkami fluorkowymi. Przy tej okazji każde dziecko będzie miało możliwość nauczenia się prawidłowego sposobu szczotkowania zębów i wyrobienia właściwych nawyków higienicznych. Ze swojej strony zapewniam rzetelną i fachową opiekę oraz nieodpłatne dostarczenie preparatów fluorkowych (Elmex żel).

Uprzejmie proszę o dopilnowanie, aby w wyznaczone dni dzieci przyszły do szkoły z własną szczotką do zębów, najlepiej nową, zakupioną specjalnie do tego celu, podpisaną i odpowiednio opakowaną. W przypadku niewyrażenia zgody na fluoryzację zębów proszę o pisemną informację! W obecnej sytuacji epidemiologicznej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego zabieg
fluoryzacji zębów zostaje odroczony do odwołania.

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wszystkie świadczenia wykonywane są przez pielęgniarkę szkolną z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zgodnie z “Zasadami korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej na okres epidemii” dostępnymi na stronie internetowej szkoły.

Przypominam Państwu, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy. Jeżeli w szkole zdarzy się nagłe zachorowanie, proszę o możliwie jak najszybsze odebranie dziecka ze szkoły. Bardzo proszę również o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez dziecko ogólnych zasad higieny, a także o zadbanie o prawidłowe odżywianie (I śniadanie w domu!) oraz odpowiednią aktywność fizyczną. Zgodnie z zasadą “lepiej zapobiegać niż leczyć” zdrowy styl życia w dzieciństwie to inwestycja na całe życie.

Wykaz świadczeń gwarantowanych

Zasady korzystania z Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej

Koronawirus – książka dla dzieci

Ty jesteś moim bohaterem-książka dla dzieci o COVID-19

Profilaktyka wszawicy


Scroll to Top
Skip to content