Program Wsparcia Metodyczno – Szkoleniowego

Fundacja Instytut Promocji Edukacji w partnerstwie z Wydawnictwem Operon zorganizowała bezpłatny program wsparcia metodyczno-szkoleniowego dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
Celem wsparcia jest wyposażenie nauczycieli szkół podstawowych w specjalistyczne kompetencje Trenera Metody Ortograffiti. Wybrana Metoda Ortograffiti jest  najbardziej kompleksową metodą pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia, zarówno tymi o podłożu dyslektycznym, jak i wynikającymi z różnego typu zaniedbań. Metoda jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Grupa: Nauczyciele


Scroll to Top
Skip to content