Dział „Pomoc”

Znajdziesz tutaj wszystkie niezbędne informacje jak rozwiązać problemy z logowaniem się, z zapomnianym hasłem, z aplikacją Teams, z platformą Office365, czy z e-Dziennikiem.

Jest tu również, specjalny formularz do zgłaszania problemów z systemami którymi zarządza nasza Szkoła.

Jest to najszybsza forma kontaktu z naszym Informatykiem.

Wystarczy wypełnić formularz (opisać problem) i kliknąć Wyślij a nasz Informatyk od razu widzi Twój zgłaszany problem.

Sprawdź najczęściej zgłaszane problemy:

e-Dziennik UONET+

  • Potrzebujesz pomocy przy pierwszym logowaniu do e-Dziennika lub po zmianie adresu e-mail??

Rozwiązanie: Instrukcja pierwszego logowania do e-Dziennika lub po zmianie adresu e-mail

  • Potrzebujesz pomocy przy dodaniu zdjęcia do e-Dziennika żeby wyrobić dziecku mLegitymację??

Rozwiązanie: Instrukcja dodania zdjęcia do e-Dziennika (zdjęcie musi być zdjęciem legitymacyjnym z jednolitym tłem i przedstawiać ucznia, w przypadku przesłania zdjęcia które nie spełnia tych warunków to zdjęcie nie będzie zatwierdzone w systemie dziennika elektronicznego)

  • Nie wiesz jak usprawiedliwić dziecku nieobecności w szkole??

Rozwiązanie: Procedura usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach


Platforma Office365, Teams, itp.

Uwaga!!!
Aplikacja „Teams” (na komputerach z systemem „Windows 10”) do prawidłowego funkcjonowania wymaga zainstalowania najnowszych aktualizacji i zabezpieczeń systemu „Windows 10”. Dostępność aktualizacji należy sprawdzić klikając w „Logo Windows” (na klawiaturze lub w lewym dolnym rogu ekranu) następnie w „Ustawienia” (przycisk zębatki, nad przyciskiem wyłączania) i na ostatniej pozycji klikamy w „Aktualizacje i zabezpieczenia”. Jeżeli są dostępne aktualizacje to należy je pobrać i zainstalować, natomiast jeżeli ich nie ma to należy kliknąć „Sprawdź aktualizacje”

  • Potrzebujesz pomocy przy pierwszym logowaniu do platformy Office 365??

Rozwiązanie: Instrukcja pierwszego logowania do platformy Office365

  • Jak po zalogowaniu się do platformy Office365 uczestniczyć w zdalnych lekcjach??

Rozwiązanie: Instrukcja pierwszego uruchomienia aplikacji Teams


Możesz również zgłosić problem za pomocą poniższego formularza kontaktowego.


WAŻNE !!!
Jest to najszybsza i najpewniejsza forma kontaktu z naszym Informatykiem. Wiadomość wysłane za pomocą tego formularza trafiają bezpośrednio do niego.

W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać imię prawnego opiekuna ucznia naszej szkoły.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać nazwisko prawnego opiekuna ucznia naszej szkoły.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać klasę do której uczęszcza dziecko.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać imię dziecka.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać nazwisko dziecka.
Proszę podać na jaki adres e-mail wysłać informację zwrotną dotyczącą zgłaszanego problemu.
Proszę wybrać temat wiadomości.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać imię, nazwisko oraz klasę ucznia naszej szkoły w celu weryfikacji problemu.

Scroll to Top
Skip to content