Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem ds. dostępności jest Przemysław Dzwonkowski,
tel.: 523977067
e-mail: koordynator@sp5chojnice.pl

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do budynku i pomieszczeń,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami określonymi  w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),
  • monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zarządzenie nr 21 Dyrektora Szkoły z dnia 30.11.2020 r.

Plan działania Koordynatora ds. dostępności


Scroll to Top
Skip to content