Forum Kadry Włączającej Województwa Pomorskiego

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej wśród przedstawicieli pracowników systemu oświaty z województwa pomorskiego.
Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli, bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Koordynator: N. Siuda


Scroll to Top
Skip to content