Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonać przelewem na konto: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
16 8146 0003 0000 5281 3000 0010

W tytule proszę podać:
Aktualna klasa do której uczęszcza dziecko, imię oraz nazwisko dziecka.

Decyzją Rady Rodziców z dnia 20.09.2023 r. została utrzymana wysokość dobrowolnej składki na rok szkolny 2023/2024 w wysokości 60zł. 
W sytuacji gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, należy wskazaną kwotę proporcjonalnie podzielić pomiędzy ilość dzieci.


Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców – Adam Gierszewskitel: 694 425 226

Skarbnik Rady Rodziców – Magdalena Lokowandt  
Sekretarz Rady Rodziców – Magdalena Mączyńska


Skład Komisji Rewizyjnej

Anna Kruk
Andrzej Tałocha
Scroll to Top
Skip to content