Gabinet Psychologa

Psycholog: Hanna Gleńska

Dni tygodniaHanna Gleńska
Poniedziałek08:00 – 15:00
Wtorek12:00 – 15:00
Środa08:00 – 13:00
Czwartek
Piątek10:00 – 15:00
Godziny pełnienia dyżurów

Zapraszam wszystkich, którzy chcą z kimś życzliwym porozmawiać o swoich problemach.

Do moich zadań należy:
 1. Wszechstronne poznawanie środowiska wychowawczego, warunków życia i nauki uczniów.
 2. Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej i dydaktycznej (z problemami osobistymi, rodzinnymi, emocjonalnymi, interpersonalnymi, z problemami dydaktycznymi).
 3. Prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających z uczniami oraz zajęć terapeutycznych.
 4. Prowadzenie warsztatów tematycznych i psychoedukacyjnych w klasach na temat profilaktyki uzależnień, przemocy, stresu, metod aktywizujących pracę uczniów i zwiększających efektywność uczenia się.
 5. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów – doradztwo psychologiczne.
 6. Stały kontakt i współpraca z placówkami specjalistycznymi, pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami.
 7. Dokonywanie wstępnej diagnozy psychologicznej uczniów z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi, zaburzeniami emocjonalnymi i innymi dysharmoniami rozwojowymi.
 8. Interwencje doraźne (różnorodne sytuacje problemowe).
 9. Przygotowywanie dla rodziców ulotek o treściach psychoedukacyjnych na wybrane tematy (np. nadpobudliwość, dysleksja, rozpoczęcie nauki w szkole).
 10. Udział w życiu szkoły (imprezy, przedsięwzięcia, projekty ogólnoszkolne).
 11. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców na bazie programu „Szkoła dla Rodziców”.
 12. Prowadzenie zajęć dla dzieci z problemami w koncentracji uwagi, pamięci, koordynacją wzrokowo-ruchową, analizą i syntezą wzrokową i słuchową, trudnościami w kontaktach z rówieśnikami, słabą dojrzałością emocjonalną i społeczną, ADHD.
Materiały dla Uczniów i Rodziców

W związku z ograniczeniem dostępności usług w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej stacjonarnej w większości placówek oświatowych i zdrowotnych przekazuje Państwu wykaz linii telefonicznych:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach – 507 066 041
 2. Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – 800 70 22 22
 3. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
 4. Dziecięcy telefon zaufania rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
 5. Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym – 116 123
 6. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100
 7. Policyjny telefon zaufania – 800 080 222
 8. Infolinia pomocowa dla dzieci i młodzieży i ich opiekunów – 800 080 222
 9. Ogólnopolskie pogotowie  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – 800 12 00 02
 10. Strony internetowe
  pokonackryzys.pl
  liniawsparcia.pl

Czy zły nastrój to już depresja?

Filmik dla młodzieży

Jak budować autorytet rodzica/opiekuna?

Jak wyznaczać dzieciom granice?

KORONAWIRUS – kilka zasad, których warto przestrzegać w rozmowie z dzieckiem

Książki dla rodziców dzieci w każdym wieku

Drogi Rodzicu … – list

Zdolne dziecko – pierwsza pomoc – książka


Scroll to Top
Skip to content