Razem w Kosmosie

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 6 -10 lat (klasy 0-3) i ma na celu zainspirowanie ich do nauki o kosmosie i astronomii.
Jest to interdyscyplinarny projekt edukacyjny, który łączy nauki przyrodnicze, fizykę, sztukę i komunikację, aby zainspirować uczniów do nauki i odkrywania wszechświata.
„Razem w Kosmosie” nie tylko kształci uczniów w dziedzinie nauki, ale także promuje wartości takie jak praca zespołowa, kreatywność i odpowiedzialność, które są niezbędne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.

Koordynator: M. Michalska-Pazdalska


Scroll to Top
Skip to content