styczeń 2022

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 2a

Informuję o przejściu następujących klas na zdalne nauczanie: klasa 2a w terminie od  31.01 do 2.02.2022 r. O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania  informuje rodziców stosowna infolinia. Domowników ucznia oraz uczniów zaszczepionych (dwie dawki i 14 dni od przyjęcia drugiej dawki) nie obowiązuje kwarantanna (uczniowie  uczestniczą jednak w zdalnym nauczaniu). Dyrektor SzkołyMałgorzata Zakaszewska

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 2a Czytaj dalej »

Zarządzenie Dyrektora Nr 4/2022 z dnia 27.01.2022 r.

Zarządzenie Nr 4/2022Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicachz dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie sposobu organizacji nauczania zdalnego dla klas V– VIII Na podstawie: rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na

Zarządzenie Dyrektora Nr 4/2022 z dnia 27.01.2022 r. Czytaj dalej »

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 7h

Informuję o przejściu następujących klas na zdalne nauczanie: klasa 7h w terminie od  25.01 do 26.01.2022 r. O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania  informuje rodziców stosowna infolinia. Domowników ucznia oraz uczniów zaszczepionych (dwie dawki i 14 dni od przyjęcia drugiej dawki) nie obowiązuje kwarantanna (uczniowie  uczestniczą jednak w zdalnym nauczaniu). Dyrektor SzkołyMałgorzata Zakaszewska

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 7h Czytaj dalej »

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 1a, 8a, 8f

Informuję o przejściu następujących klas na zdalne nauczanie: klasa 1a, 8a i 8f w terminie od  24 I do 27 I 2022 r. O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania  informuje rodziców stosowna infolinia. Domowników ucznia oraz uczniów zaszczepionych (dwie dawki i 14 dni od przyjęcia drugiej dawki) nie obowiązuje kwarantanna (uczniowie  uczestniczą jednak w zdalnym

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 1a, 8a, 8f Czytaj dalej »

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 3c

 Informuję, że uczniowie  klasy 3c mają przedłużone zdalne nauczanie do 24 I 2022 r. O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania  informuje rodziców stosowna infolinia. Domowników ucznia  oraz uczniów zaszczepionych (dwie dawki i 14 dni od przyjęcia drugiej dawki) nie obowiązuje kwarantanna (uczniowie  uczestniczą jednak w zdalnym nauczaniu). Dyrektor SzkołyMałgorzata Zakaszewska

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 3c Czytaj dalej »

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 8b i 3b

Informuję, że w terminie od 19.01 do 23.01.2022 roku uczniowie klasy 8b przechodzą na zdalne nauczanie, natomiast uczniowie klasy 3b uczestniczą w zdalnym nauczaniu w terminie od 19.01 do 24.01.2022 roku. O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania informuje rodziców stosowna infolinia. Domowników ucznia oraz uczniów zaszczepionych (dwie dawki i 14 dni od przyjęcia drugiej

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 8b i 3b Czytaj dalej »

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 7b

Informuję, że w terminie od 18 .01 do 21.01.2022 roku uczniowie klas 7b przechodzą na zdalne nauczanie. O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania informuje rodziców stosowna infolinia. Domowników ucznia oraz uczniów zaszczepionych (2 dawkami i 14 dni od przyjęcia drugiej dawki) nie obowiązuje kwarantanna (uczniowie uczestniczą jednak w zdalnym nauczaniu). Dyrektor Szkoły Małgorzata Zakaszewska

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 7b Czytaj dalej »

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 2b, 3c i kwarantanny dla dzieci, które korzystały ze świetlicy (klasy 1-3)

Uczniowie klasy 2b i 3c przechodzą na nauczanie zdalne do 21 stycznia 2022 r. Informuję, że w terminie od 13 stycznia do 22 stycznia 2022 roku uczniowie, którzy korzystali z opieki w świetlicy w dniu 12 stycznia 2022 r., przechodzą na kwarantannę. Rodzice dzieci, których to dotyczy zostaną poinformowani przez wychowawcę o sposobie nauczania uczniów.

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 2b, 3c i kwarantanny dla dzieci, które korzystały ze świetlicy (klasy 1-3) Czytaj dalej »

Zarządzenie Dyrektora Nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r.

Zarządzenie Nr 2/2022Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicachz dnia 13.01.2022 r. w sprawie sposobu organizacji nauczania zdalnego wynikających z epidemii COVID-19 Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. ( Dz. U. poz 2047) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w

Zarządzenie Dyrektora Nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r. Czytaj dalej »

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 5c, 6c, 7a

Informuję, że w terminie od 14 do 21 stycznia 2022 roku uczniowie klas: 5c, 6c i 7a przechodzą na zdalne nauczanie. O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania  informuje rodziców stosowna infolinia (nie szkoła). Domowników ucznia  oraz uczniów zaszczepionych nie obowiązuje kwarantanna (uczniowie  uczestniczą jednak w zdalnym nauczaniu). Dyrektor Szkoły Małgorzata Zakaszewska

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 5c, 6c, 7a Czytaj dalej »

Przypominamy o procedurach funkcjonowania Szkoły na czas epidemii Covid-19

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W CHOJNICACH NA CZAS EPIDEMII COVID – 19 W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. Procedury opracowano na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujących aktów prawnych. Zostały dostosowane do specyfiki i możliwości szkoły. Dotyczą zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W budynku szkolnym obowiązuje

Przypominamy o procedurach funkcjonowania Szkoły na czas epidemii Covid-19 Czytaj dalej »


Scroll to Top
Skip to content