Komunikat Dyrektora

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Komunikat dotyczący testów sprawnościowych do klasy 1

Informuję, że wszystkie dzieci  biorące udział w testach sprawnościowych zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej  sportowej. Dzieci, których rodzice usprawiedliwili nieobecność będą miały test sprawnościowy 26.08.2024 r. o godz. 15.30 w dużej sali gimnastycznej. Proszę rodziców o dostarczenie do 30 sierpnia 2024 r. od lekarza rodzinnegolub sportowego zaświadczenia o braku przeciwskazań do uczęszczania do klasy sportowej.

Komunikat dotyczący testów sprawnościowych do klasy 1 Read More »

Rekrutacja-dot. dzieci spoza obwodu szkoły

Komunikat dotyczy dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 5. Rodzice, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025, proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do 29 kwietnia 2024 r.  oświadczenia podpisanego przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. Potwierdzenie, przez rodzica kandydata, woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

Rekrutacja-dot. dzieci spoza obwodu szkoły Read More »

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

 📣Uwaga, uwaga! 📣 📣 Zapraszamy do udziału w akcji! 📣  Powiadom ciocię, wujka, babcię, dziadka i sąsiadów! 😉  Ułatwiamy problem związany z utylizacją elektrośmieci. Szczegóły akcji na plakacie oraz u wychowawców klas. Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy! 🔌🖥️🖱️🪫

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” Read More »

Strefa relaksu dla uczniów klas 4-8

Szanowni Państwo, w tym roku jednym z priorytetów naszej szkoły było stworzenie miejsca, w którym uczniowie klas starszych będą mogli odpocząć, pouczyć się czy też skorzystać z komputera. Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż nam się to zadanie udało zrealizować. Strefa relaksu dla uczniów klas 4-8 znajduje się na I piętrze, w dawnej bibliotece szkolnej. Zgodnie z

Strefa relaksu dla uczniów klas 4-8 Read More »

Zebrania z Rodzicami – 20.09.2023 r.

Szanowni Państwo Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym rozpoczniemy spotkaniem z panią Małgorzatą Singer, nauczycielem prowadzącym zajęcia z przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”- WDŻ. Nauczyciel przedstawi Państwu ogólne założenia przedmiotu. Spotkania odbywać się będą na trybunach nowej sali gimnastycznej w określonych godzinach: Godz. 16.45- rodzice uczniów klas 4 i 5;Godz. 17.00- rodzice uczniów

Zebrania z Rodzicami – 20.09.2023 r. Read More »

Komunikat Dyrektora Szkoły

Proszę Państwa! Zgodnie z § 2 rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz.U. poz. 1147), które weszło w życie 1 września 2017 r., raz złożone przez Rodzica oświadczenie wyrażenia woli obowiązuje do czasu zakończenia przez dziecko kształcenia w

Komunikat Dyrektora Szkoły Read More »


Scroll to Top
Skip to content