Hymn Szkoły

Pracą dziś naszą nauka, po wiedzę sięgaj z zapałem.

Tego więc celu dziś szukaj i ucz się , ucz się wytrwale.

Po książkę sięgaj codziennie, bierz z bohaterów przykłady,

bądź pilny, pracuj sumiennie, posłuchaj pieśni tej rady.

W życiu niełatwo Ci będzie, bez wiedzy i bez zawodu.

Mądry potrzebny jest wszędzie, jest On radością narodu.

Że Polski jesteśmy warci, my światu też pokażemy,

słowami poety wsparci, za Jego wzorem iść chcemy.


Scroll to Top
Skip to content