konkurs

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas 4

Dnia 18 kwietnia 2024r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas 4. W konkursie brało udział 6 szkół. Łącznie z wiedzy matematycznej sprawdziło się 42 uczniów. W tym roku poziom był bardzo wyrównany. Jury w składzie Irena Dąbrowska i Magdalena Małecka-Brűnn postanowiło nagrodzić 9 osób.  Oto lista nagrodzonych uczniów, którzy uzyskali najwyższe […]

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas 4 Read More »

Sukces zdolnych, młodych MATEMATYKÓW

Z finału ogólnopolskiego konkursu  „Liga  Matematyczna” organizowanego przez Uniwersytet Pomorski w Słupsku i I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku ośmioro  uczniów z naszej szkoły wróciło z tytułem finalisty.  Są to: Liliana Gierszewska (kl. 6a), Katarzyna Nitka ( kl. 6b), Nadia Szczęsna (kl. 6b), Michał Knopek (kl.7c), Adam Laska (kl. 8c), Agata Synoradzka (kl. 7b),  Aleksander Szczęsny (kl. 7c) i Tymoteusz

Sukces zdolnych, młodych MATEMATYKÓW Read More »

„Ortografia w przyrodzie”

Dnia 9 kwietnia 2024 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Rozstrzygnięto XXIII Powiatowy Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy „Ortografia w przyrodzie”, odbywający się w tym roku pod hasłem: Święto przyrody. Zadaniem uczestników było przygotowanie i nadesłanie postu wraz z grafiką dotyczącego święta przyrodniczego przypisanego do kategorii wiekowej.

„Ortografia w przyrodzie” Read More »

„Rozpoznajemy drzewa i krzewy” kl.4-8

Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas 4 – 8 „Rozpoznajemy drzewa i krzewy” 1. Celem konkursu  jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów wśród uczniów klas 4 – 8. 2. W konkursie biorą udział uczniowie, którzy w terminie do 15.04 zapiszą się u organizatorów (osobiście bądź poprzez e-dziennik). 3. Konkurs odbędzie się

„Rozpoznajemy drzewa i krzewy” kl.4-8 Read More »

„Wierszami Tuwima wiosna się zaczyna”

18 marca 2024 roku odbyły się eliminacje do IV powiatowego konkursu recytatorskiego „Wierszami Tuwima wiosna się zaczyna”. Do konkursu przystąpili uczniowie klas 1- 4. Każdy uczestnik zaprezentował, dowolnie wybrany przez siebie wiersz Juliana Tuwima. Wśród zwycięzców, którzy będą reprezentowali naszą w szkołę na konkursie w Silnie 11 kwietnia 2024 roku są: – Aleksander Brieger– Leon

„Wierszami Tuwima wiosna się zaczyna” Read More »

„Planeta kontra tworzywa sztuczne”

Konkurs Plastyczny z okazji Dnia Ziemi 2024pod hasłem: „Planeta kontra tworzywa sztuczne”. Cele konkursu:1. Popularyzacja idei ochrony przyrody.2. Podnoszenie świadomości przyrodniczej.3. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.4. Rozwijanie wyobraźni i budzenie wrażliwości na otaczający świat.5. Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej. Warunki uczestnictwa:1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VIII.2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie PLAKATU (technika

„Planeta kontra tworzywa sztuczne” Read More »

Konkurs Recytatorski Eko-Art 2023

Informujemy, że eliminacje szkolnedo Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Eko-Art 2023 rozpoczną się 26 października o godz. 15:30 w sali 23 Warunkiem uczestnictwa w konkursie było dostarczenieKARTY ZGŁOSZENIAdo 23 października do nauczyciela j. polskiego. Do etapu powiatowego, który odbędzie się w dniach 6-7.11.2023r.,szkoły typować będąmaksymalnie po 3 recytatorów w 2 kategoriach wiekowych:klasy 4 -6 oraz 7-8.

Konkurs Recytatorski Eko-Art 2023 Read More »

Nagroda od Zaborskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 21 czerwca uczniowie z klasy 6a i 6b brali udział w warsztatach ornitologiczno-przyrodniczych na ścieżce dydaktycznej w Kokoszce. Udział w zajęciach terenowych był nagrodą za zdobycie 1 miejsca w konkursie Zaborskiego Parku Krajobrazowego pt. „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”. Podczas zajęć uczniowie pogłębili wiadomości z zakresu ornitologii na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto poznali

Nagroda od Zaborskiego Parku Krajobrazowego Read More »

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego

‘How much do you know?’ Cele konkursu:1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas 5-8 w zakresie języka angielskiego.2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.3. Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.4. Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego.5. Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.6. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego Read More »

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

Konkurs został zorganizowany przez Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach. Cele konkursu: Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie PLAKATU , który przedstawiał i dokumentował prowadzoną akcję zimowego dokarmiania ptaków. Na konkurs wpłynęło dwadzieścia osiem prac plastycznych, które oceniane były pod wieloma względami: trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowa ekologiczna, pomysłowość

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę Read More »

Szkolny Konkurs Ortograficzny

12 kwietnia 2023 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z klas trzecich. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz motywowanie ich do doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych. Uczestnicy pisali dyktando dostosowane do ich wiedzy i możliwości. Prace konkursowe zostały sprawdzone według ustalonych kryteriów oceniania i punktowania dyktanda ortograficznego. W

Szkolny Konkurs Ortograficzny Read More »

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny

W marcu 2023 roku został przeprowadzony Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny. „Ptaki świat nam umilają , o wyrazistej wymowie głosek szeregu ciszącego przypominają”. Do konkursu przystąpiły dwie szkoły gminne : SP Pawłowo, SP Silno oraz pięć szkół  miejskich: SP3, SP5, SP7, SP8 i Katolicka SP.  Uczestnicy konkursu klas 0-2 wykonali pracę plastyczną o tematyce nawiązującej

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny Read More »


Scroll to Top
Skip to content