konkurs

Konkurs Recytatorski Eko-Art 2023

Informujemy, że eliminacje szkolnedo Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Eko-Art 2023 rozpoczną się 26 października o godz. 15:30 w sali 23 Warunkiem uczestnictwa w konkursie było dostarczenieKARTY ZGŁOSZENIAdo 23 października do nauczyciela j. polskiego. Do etapu powiatowego, który odbędzie się w dniach 6-7.11.2023r.,szkoły typować będąmaksymalnie po 3 recytatorów w 2 kategoriach wiekowych:klasy 4 -6 oraz 7-8.

Nagroda od Zaborskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 21 czerwca uczniowie z klasy 6a i 6b brali udział w warsztatach ornitologiczno-przyrodniczych na ścieżce dydaktycznej w Kokoszce. Udział w zajęciach terenowych był nagrodą za zdobycie 1 miejsca w konkursie Zaborskiego Parku Krajobrazowego pt. „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”. Podczas zajęć uczniowie pogłębili wiadomości z zakresu ornitologii na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto poznali …

Nagroda od Zaborskiego Parku Krajobrazowego Read More »

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego

‘How much do you know?’ Cele konkursu:1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas 5-8 w zakresie języka angielskiego.2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.3. Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.4. Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego.5. Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.6. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą …

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego Read More »

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

Konkurs został zorganizowany przez Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach. Cele konkursu: Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie PLAKATU , który przedstawiał i dokumentował prowadzoną akcję zimowego dokarmiania ptaków. Na konkurs wpłynęło dwadzieścia osiem prac plastycznych, które oceniane były pod wieloma względami: trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowa ekologiczna, pomysłowość …

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę Read More »

Szkolny Konkurs Ortograficzny

12 kwietnia 2023 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z klas trzecich. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz motywowanie ich do doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych. Uczestnicy pisali dyktando dostosowane do ich wiedzy i możliwości. Prace konkursowe zostały sprawdzone według ustalonych kryteriów oceniania i punktowania dyktanda ortograficznego. W …

Szkolny Konkurs Ortograficzny Read More »

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny

W marcu 2023 roku został przeprowadzony Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny. „Ptaki świat nam umilają , o wyrazistej wymowie głosek szeregu ciszącego przypominają”. Do konkursu przystąpiły dwie szkoły gminne : SP Pawłowo, SP Silno oraz pięć szkół  miejskich: SP3, SP5, SP7, SP8 i Katolicka SP.  Uczestnicy konkursu klas 0-2 wykonali pracę plastyczną o tematyce nawiązującej …

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny Read More »

Szkolny Konkurs Językowy Lapbook dla klas 4-8

REGULAMINSzkolnego Konkursu Językowego Lapbook dla klas 4-8 § 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.2. Osobą udzielającą informacji jest Organizator – p. Natalia Siuda. § 2 Cel i temat 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy językowej, korelacja przedmiotowa oraz pobudzenie inwencji twórczej uczniów.2. …

Szkolny Konkurs Językowy Lapbook dla klas 4-8 Read More »

Laureat konkursu „Zostań Mistrzem Słówek”

9 grudnia w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Zostań Mistrzem Słówek” organizowanym przez platformę do nauki słownictwa Lingos.pl.  Z ogromną radością informujemy, iż Lena Lewandowska, uczennica klasy siódmej uzyskała tytuł Laureata i zdobyła II miejsce.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  Natalia Siuda

„Flagi państw świata”

Szkolny konkurs geograficzny dla klas 4 – 8 „Flagi państw świata” 1. Celem konkursów jest popularyzacja wiedzy geograficznej wśród uczniów klas 4 – 8. 2. W konkursie biorą udział uczniowie, którzy w terminie do 1.03 zapiszą się u organizatora (osobiście bądź poprzez e-dziennik). 3. Konkurs odbędzie się 16 marca 2023 r. o godz. 16.20 w …

„Flagi państw świata” Read More »


Scroll to Top
Skip to content