konkurs

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego

‘How much do you know?’ Cele konkursu:1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas 5-8 w zakresie języka angielskiego.2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.3. Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.4. Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego.5. Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.6. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą …

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego Czytaj dalej »

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

Konkurs został zorganizowany przez Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach. Cele konkursu: Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie PLAKATU , który przedstawiał i dokumentował prowadzoną akcję zimowego dokarmiania ptaków. Na konkurs wpłynęło dwadzieścia osiem prac plastycznych, które oceniane były pod wieloma względami: trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowa ekologiczna, pomysłowość …

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę Czytaj dalej »

Szkolny Konkurs Ortograficzny

12 kwietnia 2023 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z klas trzecich. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz motywowanie ich do doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych. Uczestnicy pisali dyktando dostosowane do ich wiedzy i możliwości. Prace konkursowe zostały sprawdzone według ustalonych kryteriów oceniania i punktowania dyktanda ortograficznego. W …

Szkolny Konkurs Ortograficzny Czytaj dalej »

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny

W marcu 2023 roku został przeprowadzony Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny. „Ptaki świat nam umilają , o wyrazistej wymowie głosek szeregu ciszącego przypominają”. Do konkursu przystąpiły dwie szkoły gminne : SP Pawłowo, SP Silno oraz pięć szkół  miejskich: SP3, SP5, SP7, SP8 i Katolicka SP.  Uczestnicy konkursu klas 0-2 wykonali pracę plastyczną o tematyce nawiązującej …

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny Czytaj dalej »

Szkolny Konkurs Językowy Lapbook dla klas 4-8

REGULAMINSzkolnego Konkursu Językowego Lapbook dla klas 4-8 § 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.2. Osobą udzielającą informacji jest Organizator – p. Natalia Siuda. § 2 Cel i temat 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy językowej, korelacja przedmiotowa oraz pobudzenie inwencji twórczej uczniów.2. …

Szkolny Konkurs Językowy Lapbook dla klas 4-8 Czytaj dalej »

Laureat konkursu „Zostań Mistrzem Słówek”

9 grudnia w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Zostań Mistrzem Słówek” organizowanym przez platformę do nauki słownictwa Lingos.pl.  Z ogromną radością informujemy, iż Lena Lewandowska, uczennica klasy siódmej uzyskała tytuł Laureata i zdobyła II miejsce.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  Natalia Siuda

Wyniki konkursu „Niepełnosprawność bez barier”

Konkurs plastyczny „Niepełnosprawność bez barier” rozstrzygnięty! Jury oceniało zgodność pracy z tematem oraz inwencję i pomysłowość uczestników. Spośród otrzymanych prac wyłoniono trzech laureatów: 1 miejsce – Franciszek Pestka kl. 5c 2 miejsce – Aleksander Szczęsny kl. 6c 3 miejsce – Jakub Packi kl. 6d Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy! Bardzo dziękujemy wszystkim …

Wyniki konkursu „Niepełnosprawność bez barier” Czytaj dalej »

„Element świąteczny / zimowy w symetrii osiowej”

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Plastyczny dla uczniów klas 6 – 8 pt. „Element świąteczny / zimowy w symetrii osiowej” Zwycięzcy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Organizator:Szkoła Podstawowa nr 5 w ChojnicachIrena Dąbrowska Magdalena Małecka- Brünn


Scroll to Top
Skip to content