„Planeta kontra tworzywa sztuczne”

Konkurs Plastyczny z okazji Dnia Ziemi 2024
pod hasłem:
 „Planeta kontra tworzywa sztuczne”.

Cele konkursu:
1. Popularyzacja idei ochrony przyrody.
2. Podnoszenie świadomości przyrodniczej.
3. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
4. Rozwijanie wyobraźni i budzenie wrażliwości na otaczający świat.
5. Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VIII.
2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie PLAKATU (technika dowolna) nawiązującego do tegorocznego hasła na  kartce formatu A-3.
3. Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora oraz klasę.
 4. Termin oddania pracy: do 18 kwietnia (do organizatorów).

Kryteria oceny:
1. zgodność treści z tematyką konkursu
2. pomysłowość i oryginalność
3. czytelność i funkcjonalność
4. wartości artystyczne

Wystawa prac i ogłoszenie wyników nastąpi w czasie obchodów Dnia Ziemi.- 22 kwietnia. 

ZAPRASZAMY!!!

                                                                                                  Organizatorzy:

Teresa Gierszewska
Weronika Gorczyca
Piotr Siuda


Scroll to Top
Skip to content