Konkursy

Element świąteczny/zimowy w symetrii osiowej

WYNIKI Z MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO „ELEMENT ŚWIĄTECZNY/ZIMOWY W SYMETRII OSIOWEJ” DLA KLAS 6,7,8 Prowadzący: IRENA DĄBROWSKA, MAGDALENA MAŁECKA-BRÜNN, NATALIA JASNOCH UCZESTNICZĄCE SZKOŁY: ZSP3, SP5, SP8, KSP Klasy 6   SZCZĘSNA NADIA SP5 I Irena Dąbrowska RATKOWSKA WIKTORIA SP5 II Irena Dąbrowska NITKA KATARZYNA SP5 II Irena Dąbrowska SZCZEPAŃSKA BIANKA SP5 III Irena Dąbrowska SILAKOV ILLIA […]

Element świąteczny/zimowy w symetrii osiowej Read More »

Kartka bożonarodzeniowa

Kartka świąteczna jest jednym z wielu pięknych symboli przywołujących nam klimat Bożego Narodzenia. W celu propagowania tego pięknego zwyczaju nasza szkoła zorganizowała konkurs dla klas VII i VII pod tytułem: „Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami w języku niemieckim”. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem niemieckim, wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów,

Kartka bożonarodzeniowa Read More »

Konkurs Recytatorski Eko-Art 2023

Informujemy, że eliminacje szkolnedo Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Eko-Art 2023 rozpoczną się 26 października o godz. 15:30 w sali 23 Warunkiem uczestnictwa w konkursie było dostarczenieKARTY ZGŁOSZENIAdo 23 października do nauczyciela j. polskiego. Do etapu powiatowego, który odbędzie się w dniach 6-7.11.2023r.,szkoły typować będąmaksymalnie po 3 recytatorów w 2 kategoriach wiekowych:klasy 4 -6 oraz 7-8.

Konkurs Recytatorski Eko-Art 2023 Read More »

Nagroda od Zaborskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 21 czerwca uczniowie z klasy 6a i 6b brali udział w warsztatach ornitologiczno-przyrodniczych na ścieżce dydaktycznej w Kokoszce. Udział w zajęciach terenowych był nagrodą za zdobycie 1 miejsca w konkursie Zaborskiego Parku Krajobrazowego pt. „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”. Podczas zajęć uczniowie pogłębili wiadomości z zakresu ornitologii na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto poznali

Nagroda od Zaborskiego Parku Krajobrazowego Read More »

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego

‘How much do you know?’ Cele konkursu:1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas 5-8 w zakresie języka angielskiego.2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.3. Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.4. Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego.5. Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.6. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego Read More »

Szkolny Konkurs Recytatorski w języku angielskim!

„To be or not to be…that is the question.” Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim w języku angielskim. TERMIN: 16 maj  2023r.  godzina 16.15, sala nr. 14 CELE KONKURSU: 1)Pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej.2) Doskonalenie umiejętności recytatorskich.3) Szerzenie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród uczniów.4) Doskonalenie znajomości języka angielskiego.5)

Szkolny Konkurs Recytatorski w języku angielskim! Read More »

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

Konkurs został zorganizowany przez Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach. Cele konkursu: Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie PLAKATU , który przedstawiał i dokumentował prowadzoną akcję zimowego dokarmiania ptaków. Na konkurs wpłynęło dwadzieścia osiem prac plastycznych, które oceniane były pod wieloma względami: trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowa ekologiczna, pomysłowość

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę Read More »

Szkolny Konkurs Ortograficzny

12 kwietnia 2023 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z klas trzecich. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz motywowanie ich do doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych. Uczestnicy pisali dyktando dostosowane do ich wiedzy i możliwości. Prace konkursowe zostały sprawdzone według ustalonych kryteriów oceniania i punktowania dyktanda ortograficznego. W

Szkolny Konkurs Ortograficzny Read More »

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny

W marcu 2023 roku został przeprowadzony Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny. „Ptaki świat nam umilają , o wyrazistej wymowie głosek szeregu ciszącego przypominają”. Do konkursu przystąpiły dwie szkoły gminne : SP Pawłowo, SP Silno oraz pięć szkół  miejskich: SP3, SP5, SP7, SP8 i Katolicka SP.  Uczestnicy konkursu klas 0-2 wykonali pracę plastyczną o tematyce nawiązującej

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny Read More »

Każdy może oszczędzać energię-to jest konieczne

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie dla uczniów szkół podstawowych klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych. Fundatorem nagród w konkursie była Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie. Cele konkursu:1. Edukacja i popularyzacja metod oszczędzania energii.2. Wyrabianie i ugruntowanie nawyku gospodarności poprzez oszczędzanie energii.3. Zwiększanie świadomości ekologicznej uczestników Konkursu.4. Edukacja w zakresie

Każdy może oszczędzać energię-to jest konieczne Read More »

Szkolny konkurs kaligraficzny „Pięknie piszę”

27 lutego 2023 r. po raz trzynasty odbył się Szkolny Konkurs Kaligraficzny dla klas II „Pięknie piszę”. Uczestnicy przepisywali krótką notatkę o wiośnie. Komisja konkursowa oceniała: staranność pisma, estetykę, czytelność, bezbłędność, rozmieszczenie tekstu i wyłoniła zwycięzców. Ogłoszenie wyników odbyło się 10.03.2023. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Gratulujemy zwycięzcom! Wyróżnienia otrzymali:– Wiktoria Wojda kl.2c –

Szkolny konkurs kaligraficzny „Pięknie piszę” Read More »


Scroll to Top
Skip to content