Konkursy

Nagroda od Zaborskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 21 czerwca uczniowie z klasy 6a i 6b brali udział w warsztatach ornitologiczno-przyrodniczych na ścieżce dydaktycznej w Kokoszce. Udział w zajęciach terenowych był nagrodą za zdobycie 1 miejsca w konkursie Zaborskiego Parku Krajobrazowego pt. „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”. Podczas zajęć uczniowie pogłębili wiadomości z zakresu ornitologii na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto poznali …

Nagroda od Zaborskiego Parku Krajobrazowego Czytaj dalej »

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego

‘How much do you know?’ Cele konkursu:1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas 5-8 w zakresie języka angielskiego.2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.3. Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.4. Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego.5. Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.6. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą …

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego Czytaj dalej »

Szkolny Konkurs Recytatorski w języku angielskim!

„To be or not to be…that is the question.” Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim w języku angielskim. TERMIN: 16 maj  2023r.  godzina 16.15, sala nr. 14 CELE KONKURSU: 1)Pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej.2) Doskonalenie umiejętności recytatorskich.3) Szerzenie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród uczniów.4) Doskonalenie znajomości języka angielskiego.5) …

Szkolny Konkurs Recytatorski w języku angielskim! Czytaj dalej »

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

Konkurs został zorganizowany przez Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach. Cele konkursu: Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie PLAKATU , który przedstawiał i dokumentował prowadzoną akcję zimowego dokarmiania ptaków. Na konkurs wpłynęło dwadzieścia osiem prac plastycznych, które oceniane były pod wieloma względami: trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowa ekologiczna, pomysłowość …

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę Czytaj dalej »

Szkolny Konkurs Ortograficzny

12 kwietnia 2023 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z klas trzecich. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz motywowanie ich do doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych. Uczestnicy pisali dyktando dostosowane do ich wiedzy i możliwości. Prace konkursowe zostały sprawdzone według ustalonych kryteriów oceniania i punktowania dyktanda ortograficznego. W …

Szkolny Konkurs Ortograficzny Czytaj dalej »

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny

W marcu 2023 roku został przeprowadzony Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny. „Ptaki świat nam umilają , o wyrazistej wymowie głosek szeregu ciszącego przypominają”. Do konkursu przystąpiły dwie szkoły gminne : SP Pawłowo, SP Silno oraz pięć szkół  miejskich: SP3, SP5, SP7, SP8 i Katolicka SP.  Uczestnicy konkursu klas 0-2 wykonali pracę plastyczną o tematyce nawiązującej …

Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny Czytaj dalej »

Każdy może oszczędzać energię-to jest konieczne

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie dla uczniów szkół podstawowych klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych. Fundatorem nagród w konkursie była Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie. Cele konkursu:1. Edukacja i popularyzacja metod oszczędzania energii.2. Wyrabianie i ugruntowanie nawyku gospodarności poprzez oszczędzanie energii.3. Zwiększanie świadomości ekologicznej uczestników Konkursu.4. Edukacja w zakresie …

Każdy może oszczędzać energię-to jest konieczne Czytaj dalej »

Szkolny konkurs kaligraficzny „Pięknie piszę”

27 lutego 2023 r. po raz trzynasty odbył się Szkolny Konkurs Kaligraficzny dla klas II „Pięknie piszę”. Uczestnicy przepisywali krótką notatkę o wiośnie. Komisja konkursowa oceniała: staranność pisma, estetykę, czytelność, bezbłędność, rozmieszczenie tekstu i wyłoniła zwycięzców. Ogłoszenie wyników odbyło się 10.03.2023. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Gratulujemy zwycięzcom! Wyróżnienia otrzymali:– Wiktoria Wojda kl.2c – …

Szkolny konkurs kaligraficzny „Pięknie piszę” Czytaj dalej »

Moja Miejscowość jest Piękna

Wyniki XIX Miejsko – Gminnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 1 – 3 ze Szkół Podstawowych pn. „Moja  Miejscowość  jest  Piękna” Na konkurs, zorganizowany  przez nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  nr  5 w Chojnicach – Bożenę Kwiatkowską i Ewę Wielewską we współpracy z  Chojnickim Centrum Kultury, wpłynęły prace  plastyczne wykonane przez uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Chojnice. Komisja …

Moja Miejscowość jest Piękna Czytaj dalej »

Flagi Państw Świata

W czwartek 16 marca odbył się Szkolny Konkurs Geograficzny „Flagi Państw Świata”. Uczestnikom zaprezentowano 10 flag. Mieli minutę na podanie nazwy państwa, jego stolicy oraz nazwy kontynentu, na którym dany kraj się znajduje. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Trud rozwiązania zadań podjęło ponad 45 uczniów z klas 4 – 8! Zwycięzcami zostali: 1 miejsce – …

Flagi Państw Świata Czytaj dalej »

Dzieciństwo wierszem malowane

W czwartek 16 marca uczniowie naszej szkoły mieli okazję popisać się swymi talentami recytatorskimi, biorąc udział w szkolnym etapie Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Dzieciństwo wierszem malowane”. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie wybranego przez siebie utworu poetyckiego lub prozatorskiego. Zwycięzcami zostali:  W kategorii klas 4-6 SP1 miejsce – Oleksandra Khlopotova – 6a2 miejsce – Natalia Markowska – 6b3 …

Dzieciństwo wierszem malowane Czytaj dalej »

Konkurs z okazji „Dnia Ziemi”

Konkurs literacko – plastycznyz okazji Dnia Ziemi 2023pod hasłem: „Zmiana zaczyna się od działania”. Cele konkursu: 1. Popularyzacja idei ochrony przyrody.2. Podnoszenie świadomości przyrodniczej.3. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.4. Rozwijanie wyobraźni i budzenie wrażliwości na otaczający świat.5. Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej. Warunki uczestnictwa: 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8. 2. Przedmiotem konkursu …

Konkurs z okazji „Dnia Ziemi” Czytaj dalej »

Szkolny Konkurs Językowy Lapbook dla klas 4-8

REGULAMINSzkolnego Konkursu Językowego Lapbook dla klas 4-8 § 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.2. Osobą udzielającą informacji jest Organizator – p. Natalia Siuda. § 2 Cel i temat 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy językowej, korelacja przedmiotowa oraz pobudzenie inwencji twórczej uczniów.2. …

Szkolny Konkurs Językowy Lapbook dla klas 4-8 Czytaj dalej »


Scroll to Top
Skip to content