Godziny Wychowawcze ze Światem

Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie.

Program jest realizowany w 2 grupach wiekowych: klasy 1 – 6 szkoły podstawowej oraz klasy 7 – 8 szkoły podstawowej i klasy ze szkół ponadpodstawowych.


Scroll to Top
Skip to content