Szkoła dostępna dla wszystkich

Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z uczelniami i organizacjami pozarządowymi realizują projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” (Accesssible School for All).
Głównym celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli). 


Scroll to Top
Skip to content