„Rozpoznajemy drzewa i krzewy” kl.4-8

Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas 4 – 8
„Rozpoznajemy drzewa i krzewy”

1. Celem konkursu  jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów wśród uczniów klas 4 – 8.

2. W konkursie biorą udział uczniowie, którzy w terminie do 15.04 zapiszą się u organizatorów (osobiście bądź poprzez e-dziennik).

3. Konkurs odbędzie się 18  kwietnia 2024 r. w czasie przerw o godz. 11.20  dla uczniów klas 4 – 5 (grupa 1.), a dla uczniów klas 6 – 8 (grupa 2.) o godz. 12.25 w sali 29.

4. Podczas konkursu każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania na tablecie:
 – uczniowie klas 4- 5 rozwiązują test przygotowany w programie Kahoot!,
– uczniowie klas 6- 8 poprzez link otrzymany od organizatora, na pocztę szkolną, rozwiązują zadania w aplikacji Forms.
Czas rozwiązywania testu to 15 minut.

5. Obowiązujący zakres wiadomości:
– grupa 1 – umiejętność rozpoznawania liści/kwiatów/owoców następujących gatunków drzew: lipa, klon, brzoza, buk, sosna, świerk, modrzew, dąb, kasztanowiec, jarząb, leszczyna, osika, wierzba.
– grupa 2 – umiejętność rozpoznawania liści/kwiatów/owoców/pokroju następujących gatunków drzew i krzewów: lipa, klon, brzoza, buk, sosna, świerk, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, cis pospolity, robinia akacjowa, bez czarny, jodła pospolita,  kasztanowiec, jarząb, leszczyna, osika, wierzba.

6. Literatura:
– atlasy drzew i krzewów,
– strony internetowe (w szczególności polecamy stronę Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku www.poznajemydrzewaikrzewy.pl )

7. Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach:
– klasy 4 – 5,
– klasy 6 – 8.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 kwietnia 2023 r. w Dzień Ziemi.

Organizatorzy:
Teresa Gierszewska
Weronika Gorczyca


Scroll to Top
Skip to content