Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

Konkurs został zorganizowany przez Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach.

Cele konkursu:

  1. Poznawanie ptaków z naszego najbliższego otoczenia.
  2. Propagowanie konieczności pomocy ptakom w okresie zimowym.
  3. Propagowanie zasad właściwego i bezpiecznego dokarmiania ptaków.
  4. Wyrabianie wrażliwości na piękno natury.
  5. Inspirowanie sąsiadujących ze sobą szkół do rywalizacji zespołowej.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie PLAKATU , który przedstawiał
i dokumentował prowadzoną akcję zimowego dokarmiania ptaków.

Na konkurs wpłynęło dwadzieścia osiem prac plastycznych,
które oceniane były pod wieloma względami: trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność
i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowa ekologiczna, pomysłowość
i oryginalność pracy oraz jej walory estetyczne.

W kategorii wiekowej dla klas 4-6 uczniowie z naszej szkoły zdobyli – Nagrodę Główną!!!

Plakat konkursowy uczniowie przygotowywali na dodatkowych zajęciach
pod opieką pani Teresy Gierszewskiej w następującym składzie:
Wiktoria Dams – kl. 6b, Sara Gągoł– kl. 6a, Antoni Burchardt– kl. 6a, oraz Nikodem Kadej– kl..6a.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez p. Teresę Gierszewską.
Ponadto uczniowie z klasy 6 a i 6 b pojadą na wycieczkę zorganizowaną
przez Zaborski Park Krajobrazowy w dniu 21 czerwca.

Serdecznie gratuluję uczniom z kl. 6a i 6 b osiągnięcia wspaniałego wyniku i zdobycia nagrody głównej.
Życzę wytrwałości w podjętych działaniach i dalszych sukcesów w nauce!

Teresa Gierszewska


Scroll to Top
Skip to content