Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania

Informuję o przejściu klas 5 – 8,  w terminie od 27.01 do 27.02.2022 r., na zdalne nauczanie.

Szczegóły nauczania zdalnego będą określone w zarządzeniu dyrektora szkoły po ukazaniu się rozporządzenia MEiN.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content