Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klas 1b, 1c, 4a, 7e

Informuję o przejściu następujących klas na zdalne nauczanie:

  • klasa 1b i 4a w terminie od  21 I do 24 I 2022 r.,
  • klasa 1c w  terminie od 21 I do 27 I 2022 r.,
  • klasa 7e w terminie  od 21 I do 28 I 2022 r.

     O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania  informuje rodziców stosowna infolinia. Domowników ucznia  oraz uczniów zaszczepionych (dwie dawki i 14 dni od przyjęcia drugiej dawki) nie obowiązuje kwarantanna (uczniowie  uczestniczą jednak w zdalnym nauczaniu).

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content