Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 3c

 Informuję, że uczniowie  klasy 3c mają przedłużone zdalne nauczanie do 24 I 2022 r.

O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania  informuje rodziców stosowna infolinia. Domowników ucznia  oraz uczniów zaszczepionych (dwie dawki i 14 dni od przyjęcia drugiej dawki) nie obowiązuje kwarantanna (uczniowie  uczestniczą jednak w zdalnym nauczaniu).

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content