Formularz zgłaszania problemu z e-Dziennikiem lub Office365

W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać imię prawnego opiekuna ucznia naszej szkoły.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać nazwisko prawnego opiekuna ucznia naszej szkoły.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać klasę do której uczęszcza dziecko.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać imię dziecka.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać nazwisko dziecka.
Proszę podać na jaki adres e-mail wysłać informację zwrotną dotyczącą zgłaszanego problemu.
Proszę wybrać temat wiadomości.
W przypadku zgłaszania problemu z e-dziennikiem lub platformą Office365 proszę podać imię, nazwisko oraz klasę ucznia naszej szkoły w celu weryfikacji problemu.

Scroll to Top
Skip to content