Hymn Szkoły

Pracą dziś naszą nauka, po wiedzę sięgaj z zapałem.

Tego więc celu dziś szukaj i ucz się , ucz się wytrwale.

Po książkę sięgaj codziennie, bierz z bohaterów przykłady,

bądź pilny, pracuj sumiennie, posłuchaj pieśni tej rady.

W życiu niełatwo Ci będzie, bez wiedzy i bez zawodu.

Mądry potrzebny jest wszędzie, jest On radością narodu.

Że Polski jesteśmy warci, my światu też pokażemy,

słowami poety wsparci, za Jego wzorem iść chcemy.


Skip to content