Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w e-Dzienniku

Procedura usprawiedliwiania przez rodzica/opiekuna prawnego zarejestrowanych w systemie nieobecności ucznia

Czynności wykonywane przez rodzica w Witrynie ucznia i rodzica

  1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako rodzic i przejdź do Witryny ucznia i rodzica.
  2. W bocznym menu wybierz zakładkę Frekwencja.
  3. Wyświetl w tabeli tydzień, w którym Twoje dziecko było nieobecne.
  4. Zaznacz pola wyboru przy tych nieobecnościach, które chcesz usprawiedliwić. Wszystkie lekcje w dniu
    możesz szybko wybrać poprzez zaznaczenie pola wyboru w nagłówku dnia tygodnia.

Pola wyboru w wierszu nagłówkowym tabeli frekwencji wyświetlają się tylko w dniach, w których uczeń był nieobecny oraz w dniach po dniu bieżącym (pod warunkiem, że w jednostce włączona jest obsługa usprawiedliwień).

  1. Aby usprawiedliwić zaznaczone lekcje, kliknij znajdujący się pod tabelą przycisk Usprawiedliw.
  2. W wyświetlonym oknie wypełnij pole Treść i kliknij przycisk Wyślij do wychowawcy.

Usprawiedliwiane nieobecności zostaną oznaczone ikoną

jako oczekujące na decyzję wychowawcy.

Wychowawca może usprawiedliwienie rodzica zatwierdzić lub odrzucić.


Jeśli usprawiedliwienie zostanie zatwierdzone, to wpis nieobecności nieusprawiedliwionej (-) zmieni się na wpis nieobecności usprawiedliwionej (u). Zmieni się również odpowiednio kolor podświetlenia lekcji (z pomarańczowego na żółty).

Jeśli wychowawca odrzuci usprawiedliwienie, to ikona

przy lekcji zmieni się na ikonę


Scroll to Top
Skip to content