Karta rowerowa

1. Egzamin na kartę rowerową odbędzie się w ramach lekcji techniki:
– 4a, 4b – 24.05.2024 r.
– 4c – 28.05.2024 r.
– klasy 5-8 – 27.05.2024 r. sala 28 godz.14.30

2. Egzamin zostanie przeprowadzony online na stronie https://kartarowerowa.net.pl/

3. Do dnia egzaminu należy dostarczyć – wypełniony arkusz zaliczeń oraz zdjęcie w formacie legitymacyjnym.

4. Część praktyczna (jazda po torze przeszkód) dla osób, które zdały część teoretyczną, odbędzie się 6-7.06.2024 r. po południu według ustalonego harmonogramu.

5. Egzamin poprawkowy odbędzie się 3.06.2024 r.

6. Tor przeszkód uczeń pokonuje w kasku.


Scroll to Top
Skip to content