Komunikat dotyczący testów sprawnościowych do klasy 1

Informuję, że wszystkie dzieci  biorące udział w testach sprawnościowych
zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej  sportowej.

Dzieci, których rodzice usprawiedliwili nieobecność będą miały
test sprawnościowy 26.08.2024 r. o godz. 15.30 w dużej sali gimnastycznej.

Proszę rodziców o dostarczenie do 30 sierpnia 2024 r. od lekarza rodzinnego
lub sportowego zaświadczenia o braku przeciwskazań
do uczęszczania do klasy sportowej.

Dyrektor Szkoły
Adela Martin


Scroll to Top
Skip to content