Komunikat Dyrektora Szkoły do Nauczycieli i Pracowników SP5

Szanowni Państwo! Drodzy Nauczyciele i Pracownicy!

Miło mi poinformować, że od dziś, czyli od 1 września 2023 r., pełnię funkcję dyrektora naszej szkoły.

Jestem absolwentką SP5, nauczycielem języka polskiego, a od 2009 r. wicedyrektorem.

Moje doświadczenie zawodowe zamierzam wykorzystać w nowej roli.

Ogromne znaczenie dla mnie ma praca zespołowa. Jestem przekonana, że klucz do sukcesu to współpraca oraz kształtowanie wspólnej przestrzeni do efektywnych działań. Zadbam o to, aby każdy z Państwa czuł się wyjątkowo i był wyjątkowy. Bardzo mi zależy na tym, aby wszyscy pomagali w kształtowaniu autonomicznych planów edukacyjnych i życiowych uczniów.

Będę starała się tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i życzliwości, która, mam nadzieję, skłoni do podejmowania innowacyjnych działań. Dołożę wszelkich starań, aby szkoła optymalnie realizowała zamierzenia we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

SP5 – to szkoła otwarta na nowe inicjatywy.

Pragnę być dyrektorem, który:
– inspiruje,
– tworzy przestrzeń do podejmowania inicjatyw,
– nie kroczy samotnie, ale w profesjonalnym, zaangażowanym zespole.

Życzę sobie i Państwu owocnej i bezkonfliktowej współpracy.

Pamiętajcie Państwo, że „(…) chociaż droga każdego człowieka jest inna, zawsze istnieje pewien punkt,
w którym wszystkie się zbiegają”.

Z poważaniem

Adela Martin


Scroll to Top
Skip to content