Komunikat Dyrektora Szkoły do Rodziców

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Miło mi poinformować, że od dziś, czyli od 1 września 2023 r., pełnię funkcję dyrektora naszej szkoły.

Jestem absolwentką SP5, nauczycielem języka polskiego, a od 2009 r. wicedyrektorem.

Moje doświadczenie zawodowe zamierzam wykorzystać w nowej roli.

Jestem osobą twórczą, aktywną, dynamiczną, poszukującą interesujących sposobów przekazywania wiedzy uczniom nie tylko zdolnym, ale i potrzebującym wsparcia.

Zadbam o to, aby każdy uczeń dla wszystkich pracowników był jednakowo ważny. W związku z tym będę dążyła do tego, aby każde dziecko mogło rozwijać się harmonijnie i wszechstronnie zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Dołożę starań, aby zespół nauczycielski cechował podziw dla talentów dzieci, pokora wobec ich niewyczerpanego potencjału i wola współpracy.

Zapewniam, że dostarczymy uczniom nie tylko wiedzy, ale również będziemy doskonalić ich kompetencje społeczne (aby umiejętnie funkcjonowali w zespole, a w przyszłości w życiu zawodowym i osobistym).

Będę starała się tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i życzliwości, a także przestrzeń do współpracy poprzez sprawne i właściwe komunikowanie się.

SP5 – to szkoła otwarta dla Rodziców.

Będziecie mogli Państwo liczyć na system wsparcia i stałego doradztwa w sprawach dotyczących problemów wychowawczych i rozwojowych Waszych pociech. Jestem pewna, że razem wypracujemy taki model pracy wychowawczej, który zaspokoi potrzeby zarówno pierwszoklasistów, jak również starszych uczniów. Bardzo mi zależy na tym, abyście mieli Państwo pewność, że dzieci są objęte możliwie najlepszą opieką, a jakość pracy zatrudnionych w szkole osób jest najwyższa.

Liczę na owocną współpracę.

Z poważaniem

Adela Martin


Scroll to Top
Skip to content