„Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”

Uczniowie koła biologicznego włączyli się w tegoroczną akcję dokarmiania ptaków zimą.

Podczas zajęć, na terenie naszej szkoły, rozwieszali kubki z odpowiednim pokarmem dla ptaków dostarczone przez Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach.

Celem podjętych działań było:

zwrócenie uwagi na konieczność pomocy ptakom w okresie zimowym,

propagowanie zasad właściwego i bezpiecznego dokarmiania ptaków zimą,

wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Zaborskiego Parku Krajobrazowego
za współpracę z naszą szkołą oraz dziękujemy uczniom za aktywny udział w tegorocznej akcji.

Organizatorzy:
Zyta Rząska
Teresa Gierszewska


Scroll to Top
Skip to content