Rekrutacja-dot. dzieci spoza obwodu szkoły

Komunikat dotyczy dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 5.

Rodzice, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025,
proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły
w terminie do 29 kwietnia 2024 r.  oświadczenia podpisanego
przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

Potwierdzenie, przez rodzica kandydata, woli przyjęcia dziecka w postaci
pisemnego oświadczenia jest warunkiem przyjęcia do szkoły.

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły klikając na przycisk „Pobierz”
lub odebrać w sekretariacie szkoły.


Scroll to Top
Skip to content