Rodzice Uczniów klas pierwszych…

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice Uczniów klas pierwszych!

Klasa pierwsza to wielkie wyzwanie dla dzieci. Zdobędą różne umiejętności i będą musiały przystosować się do nowych warunków.

Aby zapewnić dobry start każdemu dziecku i prawidłową edukację przez cały czas trwania nauki w naszej szkole, utworzyliśmy (w porozumieniu z organem prowadzącym) jeszcze jedną klasę pierwszą. Dzięki temu klasy będą mniej liczne (kilkunastoosobowe).

Staraliśmy się, aby dzieci z danego przedszkola były w jednej klasie.

Pragniemy pracować z dziećmi tak, aby same chciały (i potrafiły) się uczyć.

Zapraszamy Państwa na krótkie spotkanie z dyrekcją i przyszłymi wychowawcami

28 sierpnia 2023 r. (tj. w poniedziałek) na godz. 16.30

do małej sali gimnastycznej,

w czasie którego przedstawimy niezbędne informacje.

Serdecznie zapraszamy!

Proszę Państwa!
Gdyby ktoś nie mógł przybyć na spotkanie, listy uczniów przydzielonych do poszczególnych klas – do wglądu, od 28 sierpnia 2023 r. , w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem

Adela Martin
(wicedyrektor SP5 w Chojnicach)


Scroll to Top
Skip to content