Kartka bożonarodzeniowa

Kartka świąteczna jest jednym z wielu pięknych symboli przywołujących nam klimat Bożego Narodzenia.
W celu propagowania tego pięknego zwyczaju nasza szkoła zorganizowała konkurs dla klas VII i VII pod tytułem:
„Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami w języku niemieckim”.

Celem konkursu było doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem niemieckim, wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów,
popularyzowanie tradycji świątecznych krajów niemieckiego obszaru językowego,
rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży oraz uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Do konkursu przystąpiło dwudziestu pięciu uczniów, a nagrody za najpiękniejsze prace otrzymali:
Maksymilian Alichniewicz – I miejsce,
Jakub Packi – II miejsce,
Joanna Stopa i Patryk Szczepański – III miejsce ex aequo.

Serdecznie dziękujemy za włożone serce i zaangażowanie wszystkim uczestnikom oraz gratulujemy zwycięzcom.


Scroll to Top
Skip to content