Karta rowerowa

W maju odbędą się w Naszej szkole egzaminy na kartę rowerową.

Egzamin składa się z dwóch części.

1. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej: – uczniowie klas 4 zdają go w czasie lekcji techniki,
(4 a, c – 22 maja; 4 b – 26 maja – uczniowie pozostałych klas 22 maja o godz. 15.30 w sali techniki).

2. Jazda po torze przeszkód (kask obowiązkowy): – klasa 4 a, b – 29 maja o godz. 16.30, – klasa 4 c i pozostali 30 maja o godz. 16.30.

Uczniowie przystępujący do egzaminu muszą wypełnić i złożyć kartę egzaminacyjną
(do pobrania w sali techniki lub w sekretariacie szkoły)
oraz jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym do 22.05.2023r. w sali techniki u p. Piotra Kubisia.

Organizator
Piotr Kubiś


Scroll to Top
Skip to content