Każdy może oszczędzać energię-to jest konieczne

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie dla uczniów szkół podstawowych klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych.

Fundatorem nagród w konkursie była Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie.

Cele konkursu:
1. Edukacja i popularyzacja metod oszczędzania energii.
2. Wyrabianie i ugruntowanie nawyku gospodarności poprzez oszczędzanie energii.
3. Zwiększanie świadomości ekologicznej uczestników Konkursu.
4. Edukacja w zakresie ograniczania zużycia energii jako jednej z głównych dróg do ochrony klimatu.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu, którego treść będzie przedstawiać jedną lub więcej metod oszczędzania energii. 

W I kategorii wiekowej dla uczniów klas 5- 8 wpłynęło aż 277 prac z całej Polski.

Wśród nagrodzonych laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły, który otrzymał 

WYRÓŻNIENIE – FRANCISZEK SZULC Z KL. 8G

           Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom konkursu za wykonanie oryginalnych prac.

Serdecznie gratuluję zwycięzcy i życzę dalszych sukcesów.

Teresa Gierszewska


Scroll to Top
Skip to content