Komunikat Dyrektora Szkoły

Proszę Państwa!

Zgodnie z § 2 rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz.U. poz. 1147), które weszło w życie 1 września 2017 r., raz złożone przez Rodzica oświadczenie wyrażenia woli obowiązuje do czasu zakończenia przez dziecko kształcenia w szkole.

Życzenie wyrażone przez Rodzica nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

Uwaga!

Oświadczenie wyrażające życzenie organizacji zajęć religii może zostać zmienione w dowolnym momencie roku szkolnego.

Jeśli tak by się stało, bardzo proszę, abyście Państwo powiedzieli wychowawcom, czy wówczas dziecko ma pozostać w świetlicy, czy będzie zwolnione (jeśli byłaby to ostatnia lekcja) – wszystko w trosce o bezpieczeństwo.

Adela Martin
Dyrektor Szkoły


Scroll to Top
Skip to content