Zebrania z Rodzicami – 20.09.2023 r.

Szanowni Państwo

Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym rozpoczniemy spotkaniem z panią Małgorzatą Singer, nauczycielem prowadzącym zajęcia z przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”- WDŻ.
Nauczyciel przedstawi Państwu ogólne założenia przedmiotu. Spotkania odbywać się będą na trybunach nowej sali gimnastycznej w określonych godzinach:

Godz. 16.45- rodzice uczniów klas 4 i 5;
Godz. 17.00- rodzice uczniów klas 6 i 7 (a, c, d);
Godz.17.15- rodzice uczniów klas 7b i 8.

Po spotkaniu z panią Małgorzatą Singer zapraszam na zebranie z wychowawcą klasy.

Godzina 17:00 spotkania z wychowawcą klasy:

klasy 1: 1a – s.5; 1b – s.2; 1c – s.4;

klasy 2: 2a – s.6; 2b – s.3;

klasy 3: 3a – s.11; 3b – s.10; 3c – s.1;

klasy 4: 4a – s.14; 4b – s.8; 4c – s.34;

klasy 5: 5a – s.20; 5b – s.31; 5c – s.12;

Godzina 17:15 spotkania z wychowawcą klasy:

klasy 6: 6a – s.33; 6b – s.22; 6c – s.19;

klasy 7: 7a – s.24; 7c – s.18; 7d – s.32;

Godzina 17:30 spotkania z wychowawcą klasy:

klasy 7: 7b – s.29;

klasy 8: 8a – s.13; 8b – s.7; 8c – s.23.

Spotkanie przewodniczących trójek klasowych z Dyrekcją Szkoły
godz.19:00 Stołówka szkoły

Wicedyrektor
Renata Smagorzewska


Scroll to Top
Skip to content