Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania dla klasy 2b

Informuję o przejściu następujących klas na zdalne nauczanie:

  • klasa 2b w terminie od  07.02 do 9.02.2022 r.

O nałożeniu kwarantanny i czasu jej trwania  informuje rodziców stosowna infolinia. Domowników ucznia oraz uczniów zaszczepionych (dwie dawki i 14 dni od przyjęcia drugiej dawki) nie obowiązuje kwarantanna (uczniowie  uczestniczą jednak w zdalnym nauczaniu).

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content