Komunikat Dyrektora Szkoły

Informuję, że w dniu 2 lutego 2022 r. nie będzie spotkania online Rady Rodziców.

Ewentualne wnioski rodziców proszę zgłaszać do protokołu z zebrania klasowego.

W czasie zebrań z rodzicami jestem dostępna pod numerem telefonu 573 440 881

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content