Konkurs z okazji „Dnia Ziemi”

Konkurs literacko – plastyczny
z okazji Dnia Ziemi 2023
pod hasłem: „Zmiana zaczyna się od działania”.

Cele konkursu:

1. Popularyzacja idei ochrony przyrody.
2. Podnoszenie świadomości przyrodniczej.
3. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
4. Rozwijanie wyobraźni i budzenie wrażliwości na otaczający świat.
5. Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8.

2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie kartki z życzeniami dla Ziemi. Życzenia w postaci wierszyka/ rymowanki oraz rysunek (technika dowolna) nawiązujący do treści życzeń należy umieścić na kartce A4.
3. Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora oraz klasę.
4. Termin oddania pracy: do 5 kwietnia (do organizatorów).

Kryteria oceny:

1. zgodność treści z tematyką konkursu
2. pomysłowość i oryginalność
3. czytelność i funkcjonalność
|4. wartości artystyczne

Ogłoszenie wyników nastąpi w czasie obchodów Dnia Ziemi.

Organizatorzy:
Teresa Gierszewska
Magdalena Białecka- Lica
Marta Zielińska


Scroll to Top
Skip to content