Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas 4

1. Celem konkursów jest popularyzacja matematyki wśród klas czwartych.

2. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 7 uczniów z jednej szkoły (klasy 4).

3. Konkurs odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. od godz. 13.30 do 14.30 w sali 33 i 32 (III piętro) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach .

4. Szkoła zgłasza uczniów do udziału w konkursie do dnia 22.04.2022r. drogą elektroniczną (sekretariat@sp5chojnice.pl) lub faksem 523977067, a w dniu konkursu dostarcza wypełniony formularz zawierający zgodę na przetwarzanie danych uczniów biorących udział w konkursie oraz klauzulę informacyjną o udostępnienie wizerunku.

5. Podczas konkursu:
– każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania;
– obowiązuje zakaz używania kalkulatorów oraz sprzętów multimedialnych.

6. Zakres materiału:
– działania na liczbach naturalnych;
– systemy liczbowe;
– liczby na co dzień;
– działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
– zastosowanie liczb naturalnych i ułamków w zadaniach z arytmetyki i geometrii.

7. Na konkurs uczniowie przynoszą legitymację szkolną, przybory geometryczne.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.

Organizatorzy:
Irena Dąbrowska,
Magdalena Małecka-Brűnn


Scroll to Top
Skip to content