Podziękowania Pani Dyrektor Małgorzaty Zakaszewskiej

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Z okazji zakończenia mojej pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz przejścia
na emeryturę, z głębi serca dziękuję za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy.

Jestem wdzięczna za okazaną pomoc, ciepłe słowa, uśmiech, rozmowy.

Do Rodziców uczniów naszej szkoły kieruję wyrazy szczerej wdzięczności za wszelkie podjęte inicjatywy,
starania o szkolne sprawy, wspieranie swoich pociech w nauce
i zachęcanie ich do nieustannego rozwoju.

Nauczycielom dziękuję za trud włożony w pracę z uczniami, zapał do działania, twórcze pomysły
oraz  Wasz istotny wpływ na budowanie współczesnej edukacji.

Administracji i obsłudze oraz pani pielęgniarce pragnę podziękować za wysiłek
dla dobra uczniów oraz całego środowiska szkolnego.

Wyrażam też szczere uznanie dla poświęcenia i trudu poprzednich pracowników
Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach.

Serdecznie dziękuję władzom: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Urzędu Miejskiego w  Chojnicach 
oraz ich pracownikom, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pozostałym instytucjom
oraz sojusznikom szkoły, za pomoc i zaangażowanie w realizację szkolnych zadań.

Dziękuję Wam Drodzy Uczniowie za osiągnięcia w nauce, zajmowanie najwyższych miejsc w konkursach
i zawodach sportowych. Bez Waszej pracy i twórczej aktywności sukcesy
oraz dobre imię ,, piątki ” byłyby niemożliwe.

Z najlepszymi życzeniami na przyszłość. 

Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content