Ubezpieczenie i opieka Pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo!

Szkoła wspiera ubezpieczenie uczniów, gdyż dla wielu Rodziców jest ono ważne.

Nie wskazujemy jednak jakiejś konkretnej firmy ubezpieczeniowej – bo to nie nasza rola.

To Państwo zdecydują o tym, czy, w jakiej firmie i w jakim zakresie należy ubezpieczyć dziecko.

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie upoważniło dyrektora, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pielęgniarka szkolna zapewni dostępność do świadczeń w swoim zakresie w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów w szkole, objętych opieką pielęgniarską.

W związku z tym w roku szkolnym 2023/2024 pielęgniarka szkolna będzie dostępna w poniedziałki,
wtorki i czwartki. W pozostałe dni, w nagłych wypadkach, będziemy korzystać
z pomocy doraźnej służby zdrowia ( z pogotowia).

Adela Martin
Wicedyrektor Szkoły


Scroll to Top
Skip to content