Szkolny Konkurs Recytatorski w języku angielskim!

„To be or not to be…that is the question.”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim w języku angielskim.

TERMIN:

16 maj  2023r.  godzina 16.15, sala nr. 14

CELE KONKURSU:

1)Pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej.
2) Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
3) Szerzenie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród uczniów.
4) Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
5) Promocja i pomoc dzieciom utalentowanym językowo i artystycznie.
6) Zachęcanie do nauki języka angielskiego poprzez zabawę i przyjemność.

REGULAMIN KONKURSU:

1) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach.
2) Nauczyciele języka angielskiego ogłaszają w klasach informację o konkursie oraz zapisują chętnych do udziału w nim.
3) Każdy uczeń przygotowuje prezentację jednego nauczonego na pamięć wiersza w języku angielskim.
4) Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych takich jak: mimika, gesty, ruch, strój czy inne rekwizyty.
5) Prezentowany wiersz powinien być dostosowany do wieku uczestnika konkursu.
6)Czas prezentacji nie może przekroczyć 2 minut.
7) Na konkurs przynosimy kserokopię prezentowanego przez siebie wiersza.
8) Propozycje do recytacji:

* https://poetry4kids.com/poems/this-morning-is-our-history-test/#.VKkWI3v4zIU

* https://poetry4kids.com/poems/my-mouse-is-misbehaving/#.VKkdoXv4zIU

Jeśli uczestnik chce wybrać wiersz samodzielnie, powinien być on zbliżony budową i długością do przedstawionych propozycji.

KRYTERIA OCENY:

Przy ocenie pod uwagę brane są następujące aspekty:

1) Stopień opanowania pamięciowego tekstu  – tekst ma być samodzielnie wyrecytowany z pamięci (0 – 5 punktów)
2) interpretacja oraz wrażenia artystyczne (0 – 5 punktów)
3) prawidłowa wymowa i intonacja (0 – 5 punktów)
4) stopień trudności wiersza (0 – 3 punkty)

Uczeń maksymalnie może zdobyć 18 punktów

1) Za zajecie pierwszego miejsca uczniowie otrzymują ocenę celującą. 

2) Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca uczniowie otrzymują ocenę bardzo dobrą.

 Serdecznie zapraszamy

Katarzyna Leda
Ewa Korzeb


Scroll to Top
Skip to content