Wyniki konkursu logopedycznego

W marcu 2022 roku został przeprowadzony Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny „ Z głoską r się zmagamy grzyby i inne dary lasu pięknie nazywamy”

Cele konkursu:
· upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej,
· troska o poprawność językową wśród dzieci,
· wspieranie plastycznej i językowej twórczości u dzieci.

Do konkursu przystąpiły cztery szkoły gminne : SP Pawłowo, SP Lichnowy, SP Ogorzeliny SP Charzykowy oraz cztery szkoły miejskie: SP1, SP5, SP8 i Katolicka Szkoła Podstawowa. Uczestnicy konkursu klas 0-2 wykonali pracę plastyczną o tematyce nawiązującej do grzybów i darów lasu, których nazwy zawierają głoskę r. Starsi uczniowie (klasy 3) przygotowali wiersz lub rymowankę nawiązującą do tematu. Napłynęło 11 prac literackich i 78 prac plastycznych. Organizatorki konkursu, Hanna Nosińska i Magdalena Orszewska, wyłoniły zwycięzców i przyznały nagrody dla 26 uczestników części plastycznej oraz 4 uczestników części literackiej.

Z naszej szkoły nagrodzeni zostali:

  • Weronika Giersz kl.1a,
  • Maria Kadej kl.2a,
  • Antoni Rychlicki kl.2a,
  • Maciej Leszczyński kl.1a,
  • Tymoteusz Kaczmarek kl.2a,
  • Piotr Synak 3b

Gratulujemy i dziękujemy za udział!

Hanna Nosińska
Magdalena Orszewska


Scroll to Top
Skip to content